Vanity

Jean-Marie Massaud-ийн загварчилсан Seatlle нь онцгой, хөнгөн  хэлбэр бүхий сандал бөгөөд арьсан бүрхүүлийн чанарыг сайжруулснаараа онцлог.  Сандалны ирмэгийн дагуух оёдол, цоолбор гэх мэт нарийн чимэглэлүүд нь суудлын хэсгийг тодотгож өгчээ.