Thor

Хоолой хэлбэртэй төв хэсгийг давирхайгаар будсан. Тавилгын гол онцлог нь нүдэнд ил харагдах байдлаар лазераар зүсэж хийсэн холбоосууд юм. Тавцан нь 4см-ийн зузаантай царсаар өнгөлсөн, хатуу. Одоогийн үнийн жагсаалтад нийцүүлэн өнгөлгөөнүүдийг хийлгэх боломжтой.