Apply
Note:
Та худал мэдээлэл өгөх, хуурамч бичиг баримт бүрдүүлэх, шаардлагатай мэдээллийг нуун дарагдуулах зэргээр хуурч мэхлэн ажилд орсон тохиолдолд ажлаас халагдах нөхцлөө бүрдүүлнэ.
Эйртранс ХХК нь ажил горилогчийн анкетыг хүлээн авснаар өргөдөл гаргагчийн өмнө ямар нэгэн үүрэг, хариуцлага хүлээхгүй.
Зөвхөн шалгарсан горилогчийг дараагийн шатны шалгаруулалтад урих болно.