Banco

Luca Meda 1994 онд зохион бүтээсэн энэхүү загвар нь угаах, хоол хийх хэсэгт төвлөрч өгсөн бөгөөд зохиогчийн эрхийг баталгаажуулсан. Шинэ загварын Banco нь материалын эрс тэс байдлыг дахин тодорхойлж, ихэвчлэн хар, цагаан өнгөтэй үйлдвэрлэгддэг. Хөнгөн цагаан хатуу бүтэц нь тавцангийн нарийн шугамыг дэмжиж өгдөг бөгөөд шүүгээнүүдийн хөндлөвч хэсгийг зааглаж өгдөг. Тавилга дунд хэсэгтээ тасархай бөгөөд суурь хэсэг бүхэлдээ газар бэхлэгдсэн. Арлын хэсэг Banco-ийн суурин хэсгийг дэмжиж байрлана. Тавцан хамгийн нимгэн байхаар хийгдсэн бөгөөд хөнгөн цагаан бүтцэд суурилагдсан нь дотоод хатуу интерьерийг халхалж өгдөг.